اوضاع سینمای ایران در دولت «آیت الله»

اوضاع سینمای ایران در دولت «آیت الله»سینما در کشور ما به عنوان تراز و عیاری مهم برای سنجش عملکرد فرهنگی دولت ها محسوب می شود. سینما بیش از دیگر ارکان فرهنگی توی چشم است و […]

عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله

عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله عکس/اشک های مردم در فراغ آیت الله

پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانس

پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانسانتقال پیکر ایت الله هاشمی به دانشگاه تهران با امبولانس. پیکر آیت الله هاشمی در آمبولانس