اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد

اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد اردوغان: ترامپ از من عذرخواهی کرد

اردوغان: ترک‌های مقیم آلمان علیه مرکل رای دهند/برلین محکوم کرد

اردوغان: ترک‌های مقیم آلمان علیه مرکل رای دهند/برلین محکوم کرد اردوغان: ترک‌های مقیم آلمان علیه مرکل رای دهند/برلین محکوم کرد

اردوغان 40 استاندار را عزل کرد

اردوغان 40 استاندار را عزل کرد اردوغان 40 استاندار را عزل کرد

مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد مرکل نیز اردوغان را تهدید به خروج نظامیانش از اینجرلیک کرد

اردوغان تشکیل سیستم فدرالی را رد کرد

اردوغان تشکیل سیستم فدرالی را رد کرد اردوغان تشکیل سیستم فدرالی را رد کرد

اردوغان: با افراد سلاح به دست نمی توان صلح کرد

اردوغان: با افراد سلاح به دست نمی توان صلح کرد اردوغان: با افراد سلاح به دست نمی توان صلح کرد

«اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد

«اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد «اردوغان» بازهم مقامات آلمان را «فاشیست» خطاب کرد

اردوغان اتحادیه اروپا را تهدید کرد

اردوغان اتحادیه اروپا را تهدید کرد اردوغان اتحادیه اروپا را تهدید کرد

اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد

اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد اردوغان هر زوج ترکیه ای ساکن اروپا را به داشتن پنج فرزند دعوت کرد

همسر اردوغان هم درباره سوریه ابراز نگرانی کرد!

همسر اردوغان هم درباره سوریه ابراز نگرانی کرد!امینه اردوغان، همسر رئیس‌جمهوری ترکیه درباره فجایع انسانی بحران سوریه به همسران رهبران جهان نامه نوشت. همسر اردوغان هم درباره سوریه ابراز نگرانی کرد!