اردوغان: آماده عملیات نظامی در شمال سوریه هستیم

اردوغان: آماده عملیات نظامی در شمال سوریه هستیم اردوغان: آماده عملیات نظامی در شمال سوریه هستیم

اردوغان: حملات تروریستی در ترکیه مرتبط با تحولات سوریه است

اردوغان: حملات تروریستی در ترکیه مرتبط با تحولات سوریه است اردوغان: حملات تروریستی در ترکیه مرتبط با تحولات سوریه است

اردوغان: برای سرنگونی دولت اسد به سوریه آمدیم!

اردوغان: برای سرنگونی دولت اسد به سوریه آمدیم!رئیس جمهوری ترکیه گفت، کشورش برای پایان دادن به دولت بشار اسد نیروهای خود را وارد سوریه کرده است. اردوغان: برای سرنگونی دولت اسد به سوریه آمدیم!

اردوغان: نیروهای مورد حمایت ترکیه در نزدیکی شهر الباب سوریه هستند

اردوغان: نیروهای مورد حمایت ترکیه در نزدیکی شهر الباب سوریه هستند اردوغان: نیروهای مورد حمایت ترکیه در نزدیکی شهر الباب سوریه هستند دانلود تلگرام