احتمال احضار پسر ترامپ برای شهادت در پرونده روسیه

احتمال احضار پسر ترامپ برای شهادت در پرونده روسیه احتمال احضار پسر ترامپ برای شهادت در پرونده روسیه

احتمال استفاده مجدد روسیه از پایگاه همدان

احتمال استفاده مجدد روسیه از پایگاه همدانیک مقام ارشد روس از احتمال استفاده مجدد هواپیماهای این کشور از پایگاه ایران برای هدف قرار دادن تروریست ها در سوریه خبر داد. احتمال استفاده مجدد روسیه از […]

احتمال پرواز جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان

احتمال پرواز جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان احتمال پرواز جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان