یادداشت توئیتری ابوطالبی خطاب به مردم تهران

یادداشت توئیتری ابوطالبی خطاب به مردم تهران یادداشت توئیتری ابوطالبی خطاب به مردم تهران

توئیت حمید ابوطالبی درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

توئیت حمید ابوطالبی درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسهتوئیت حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری، درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و درسی که باید از آن گرفت. توئیت حمید ابوطالبی درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه