پیش بینی وضع هوای تهران در 2 روز آینده

پیش بینی وضع هوای تهران در 2 روز آینده پیش بینی وضع هوای تهران در 2 روز آینده

کاهش کیفیت هوای تهران در ۷۲ ساعت آینده

کاهش کیفیت هوای تهران در ۷۲ ساعت آینده کاهش کیفیت هوای تهران در ۷۲ ساعت آینده

افزایش آلودگی هوای تهران طی سه روز آینده

افزایش آلودگی هوای تهران طی سه روز آیندهاداره کل هواشناسی استان تهران با پیش بینی شرایط جوی سه روز آینده، از روند تدریجی افزایش آلاینده ها در هوای استان طی این مدت خبر داد. افزایش […]

پیش بینی هوای تهران برای دو روز آینده

پیش بینی هوای تهران برای دو روز آیندهامروز از میزان غلظت آلاینده ها کاسته می شود و فردا هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار می گیرد. پیش بینی هوای تهران برای دو […]