آیت‌الله مصباح‌: مردم به واسطه تورم و بیکاری دوران سختی را می‌گذرانند/ تلاش‌ دولت پاسخگو نیست

آیت‌الله مصباح‌: مردم به واسطه تورم و بیکاری دوران سختی را می‌گذرانند/ تلاش‌ دولت پاسخگو نیسترئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: در شرایط فعلی به واسطه تورم، بیکاری و … دوران سختی به […]

آیت‌الله مکارم شیرازی: به خاطر پول، باطل را جای حق قرار ندهیم / پذیرفتن هر نوع وکالتی توسط وکلا پذیرفتنی نیست

آیت‌الله مکارم شیرازی: به خاطر پول، باطل را جای حق قرار ندهیم / پذیرفتن هر نوع وکالتی توسط وکلا پذیرفتنی نیست آیت‌الله مکارم شیرازی: به خاطر پول، باطل را جای حق قرار ندهیم / پذیرفتن […]

پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست

پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست پزشک معالج: آیت‌الله موسوی اردبیلی به کما نرفته است/ نیاز به جراحی دوباره نیست

آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست

آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست آیت‌الله موسوی اردبیلی در بیمارستان بستری شد/ حال عمومی او مساعد نیست