علی‌اکبر صالحی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش موثری در توسعه علم داشتند

علی‌اکبر صالحی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش موثری در توسعه علم داشتند علی‌اکبر صالحی: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقش موثری در توسعه علم داشتند