فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد

فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد فوتبالیست‌های آمریکایی اعتراض کردند؛ معاون ترامپ ورزشگاه را ترک کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد مقام آمریکایی: ترامپ مجوز حمله به یمن را صادر کرد

فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد

فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد فریدون مجلسی: آمریکایی ها فهمیده اند که دیگر نمی توان روی عربستان حساب باز کرد