قاسمی: آرزوی عربستان دربارۀ ایران محقق نمی‌شود/برنامه موشکی با قوت و شدت ادامه دارد

قاسمی: آرزوی عربستان دربارۀ ایران محقق نمی‌شود/برنامه موشکی با قوت و شدت ادامه داردسخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به آرزوهای بی پایه و اساس مقامات عربستان تصریح کرد: آرزوی سعودی هابرای اقدام نظامی علیه کشورمان […]