چرا گلزار دستمزد یک میلیاردی می گیرد؟!

چرا گلزار دستمزد یک میلیاردی می گیرد؟!با اعلام رسمی دستمزد یکی از گران‌ترین بازیگران سینمای ایران و عدم همخوانی این دستمزدها با گردش مالی سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی، این پرسش پیش آمده که […]