9 بیمار مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در کرمان شناسایی شدند

9 بیمار مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در کرمان شناسایی شدند
مهدی شفیعی روز شنبه با بیان اینکه یک دامدار از شهرستان شهربابک بعد از بروز علائم بیماری بلافاصله به استان یزد مراجعه می کند افزود: این فرد به دلیل ارتباط با دام به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا می شود و بلافاصله در یزد مورد درمان قرار می گیرد و سلامتی خود را به دست می آورد.

9 بیمار مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در کرمان شناسایی شدند