23 تیمی که تاکنون به جام جهانی روسیه صعود کرده اند +عکس

23 تیمی که تاکنون به جام جهانی روسیه صعود کرده اند +عکس
تاکنون ۲۳ تیم از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی مشخص شده است ، هنوز تکلیف ۹ تیم دیگر برای حضور در جام جهانی به بازی های انتخابی جام جهانی…

23 تیمی که تاکنون به جام جهانی روسیه صعود کرده اند +عکس