150 سال حبس بخاطر توهین به پادشاه تایلند!

150 سال حبس بخاطر توهین به پادشاه تایلند!
دادگاهی در تایلند ممکن است یکی از وکلای این کشور را به دلیل توهین به پادشاه، با حکم ۱۵۰ سال زندان تنبیه کند! به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از…

150 سال حبس بخاطر توهین به پادشاه تایلند!