14 مصدوم در واژگونی اتوبوس در آزاد راه قم – تهران +عکس

14 مصدوم در واژگونی اتوبوس در آزاد راه قم – تهران +عکس
مجتبی خالدی، سخنگوی اورژانس کشور گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در آزاد راه قم – تهران ۱۴ تن مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند. خبرگزاری میزان: مجتبی خالدی گفت: ساعت ۵ و ۶ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس در آزاد راه قم – تهران واژگون شد….

14 مصدوم در واژگونی اتوبوس در آزاد راه قم – تهران +عکس