۸ ماهیگیر چابهاری هنوز در اسارت دزدان دریایی هستند/ در مقابله با تروریست‌ها بی‌دفاع هستیم

۸ ماهیگیر چابهاری هنوز در اسارت دزدان دریایی هستند/ در مقابله با تروریست‌ها بی‌دفاع هستیم

۸ ماهیگیر چابهاری هنوز در اسارت دزدان دریایی هستند/ در مقابله با تروریست‌ها بی‌دفاع هستیم