یارانه شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد

یارانه شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد
یارانه شهریور ماه ۱۳۹۶ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و قابل برداشت می باشد. خبرگزاری میزان: هفتاد و نهمین مرحله یارانه نقدی بامداد امشب (یکشنبه ۲۶ شهریور ماه) به…

یارانه شهریور ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد