یادداشت خداحافظی تیم اوباما

یادداشت خداحافظی تیم اوباما
«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه وی در آستانه پایان دوره هشت ساله آن دولت، هر یک با انتشار یادداشتی، به بیان دستاوردهای چند ساله خود پرداختند.

یادداشت خداحافظی تیم اوباما