گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا

گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا

گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا 

برای خداوند جدید زیبا
این روزها فقط تو را می خواهم به خودت نگیر
خدا را می گویم.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
مادر یگانه داوری است که بعد از خدا ,گناه ما هرچه که باشد می بخشد.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
فتم خدایا عاشقم کن خدا گفت
او ک باشد مرا از یاد میبری !
قسم خوردم ک تاابد در یادم میمانی
خدا او را بمن داد و نظاره گر شد !
دستانش را گرفتم
خدا دلش لرزید !
بوسیدمش
خدا گریست !
او را در اغوش گرفتم
خدا دور شد !
حالا خدا درمیان گناهانم گم شده و او در اغوش دیگری.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
وقتی خدا می خواست تو را بسازد چه حال خوشی داشت چه حوصله ای این موها این چشم ها خودت می فهمی ؟ من همه ی اینها را دوست دارم.

 

وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت، از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم .
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
کسی را تحقیر نکن شاید که او محبوب خدا باشد، دل کسی را نشکن شاید دلش خانه خدا باشد، از کمکی دریغ مکن شاید کمک به او کلید بهشت باشد، نماز اول وقت را فراموش نکن شاید آخرین دیدارت با خدا باشد.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر، با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
زندگی فیلم است کارگردان آن خدا!
تصویر برداران آن فرشتگان
و بازیگران آن نیز ما هستیم!
پس سعی کنیم در جشنواره ی آخرت اسکار بگیریم.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت، از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
دلم کمی خدا میخواد
کمی سکوت!
کمی دل بریدن میخواد
کمی اشک…کمی بهت!
کمی آغوش آسمانی
کمی دور شدن از این آدمها!
کمی رسیدن به خدا.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
قشنگ ترین عشق نگاه مهربان خداوند به بندگانش است !
زندگى را به او بسپار
مطمئن باش تا وقتى که پشتت به خدا گرم است !
تمام هراس هاى دنیا خنده دار است.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
دلم قرص است وقتی مسکنم تویی
خدا.
.
.
.
.
.
اس ام اس راجب خدا برای خداوند جدید زیبا
خوشبحال خدا که لحظه به لحظه باتوست،ومن ناخواسته همیشه درباره ی تو باخدا حرف میزنم.

 

 

گلچین برترین اس ام اس ها درباره خدا