گلچین برترین اس ام اس های عاشقانه محبت آمیز

گلچین برترین اس ام اس های عاشقانه محبت آمیز

گلچین برترین اس ام اس های عاشقانه محبت آمیز

باحالترین جدید
آغوش من به نام تو باشد…گناه نیست
در اختیار تام تو باشد …گناه نیست
نزدیک تر بیا ، نفسم را احاطه کن
لب روی لب ، به کام تو باشد…گناه نیست
وقتی مرا به اسم صدا میکنی تو…واااای
احساس در کلام تو باشد…گناه نیست

باحالترین اس ام اس های عاشقانه عشق و عاشقی
به احمقانه ترین شکل ممکن
دلتنگ کسی هستم
که هیچ خیابانی را
با او قدم نزده ام
اما او در تمام خاطرات من راه
می رود

باحالترین اس ام اس های عاشقانه جدید
ﻣﻦ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ،
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺭﻭﺯ ﺷﻮﺩ،
ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺩ !
ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ
ﮐﻤﯽ ﻃﻠﻮﻉ ﮐﻦ

باحالترین اس ام اس های عاشقانه پیامک قشنگ
چشم
فراموشت میکنم !
تو فقط بگو چگونه ؟
وقتی تمام “شب” به رنگ چشمهای توست

 

دستان تو آغازی است
برای دیوانگیه من

باحالترین اس ام اس های عاشقانه جدید
آرام جانم
تو
سبک کدام متن عاشقانه ای
که تمام اشتیاقم
بر وزن نگاهت
نشر میشود
من هر روز کمی ازخودم را
در متنی
خرج میکنم تا ذره ای
از ” تو ” را داشته باشم

باحالترین اس ام اس های عاشقانه باحال فشنگ
حتی غرورم
تو را جور دیگر میخواهد
به تو که میرسد
میشکند

اس ام اس های عاشقانه عشق و عاشقی
دوستت دارم
عمیق تر از
افتادن ماه در آغوش برکه ها
تازه تر از شروع ترد پاییز
و نرم تر از رویش رنگین کمان
در احساس خیس باران ها …
من همیشه تو را دوست خواهم داشت

اس ام اس های عاشقانه باجال
گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا…
ماه من!!! درچشم عاشق آب هست و خواب نیست

پیامک عاشقانه
نترس بیا
اینجا تاریک نیست
اینجا جاییست رویایی مخصوص تو
پشیمان نمی شوی
بدون ترس در آن قدم بگذار
فقط کمی ترک دارد
اینجا قلب من است

 

 

گلچین برترین اس ام اس های عاشقانه محبت آمیز