گریم جالب در یک تعزیه! +عکس

گریم جالب در یک تعزیه! +عکس
تصویر زیر گریم جالبی از یکی از مراسم های تعزیه در استان اصفهان است. گریم جالب در یک تعزیه!

گریم جالب در یک تعزیه! +عکس