گرت بیل به جام جهانی نرسید

گرت بیل به جام جهانی نرسید
تیم‌های ولز و اوکراین فرصت حضور در جام جهانی را از دست دادند.

گرت بیل به جام جهانی نرسید