گرانترین نت‌ دست‌ نویس چوب حراج خورد

گرانترین نت‌ دست‌ نویس چوب حراج خورد
دست‌نوشته یک قطعه موسیقی اثر گوستاو مالر رکورد گرانترین نت‌های دست‌نویس را به نام خود ثبت کرد.

گرانترین نت‌ دست‌ نویس چوب حراج خورد