کشف زرافه های سفید رنگ در «هیرولا» کنیا +عکس

کشف زرافه های سفید رنگ در «هیرولا» کنیا +عکس
دو زرافه آلبینو در منطقه حفاظت شده «هیرولا» در کنیا کشف شده اند که نسبت به دیگر همنوعان خود تفاوت های بسیاری دارند. این زرافه ها به دلیل فقدان رنگدانه…

کشف زرافه های سفید رنگ در «هیرولا» کنیا +عکس