کشف جسد کوهنورد مالزیایی در دماوند

کشف جسد کوهنورد مالزیایی در دماوند
جسد سید ردزوان سید سلیم شاتری 50 ساله کوهنورد مالزیایی که هنگام صعود به قله دماوند ناپدید شده بود با تلاش و عملیات امداد و نجات پیدا شد.

کشف جسد کوهنورد مالزیایی در دماوند