کاوه و طارمی بهترین بازیکنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

کاوه و طارمی بهترین بازیکنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا
کاوه رضایی از استقلال و مهدی طارمی از پرسپولیس  به عنوان تاثیرگذار ترین بازیکنان ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا شناخته می شوند. به گزارش ورزش۳، لیگ قهرمانان آسیا در روز پنجم نیز با ناکامی نمایندگان ایران ادامه پیدا کرد. در روز پنجم این مسابقات تیم های ایرانی تنها موفق به…

کاوه و طارمی بهترین بازیکنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا