کاریکاتور / پشت پرده جنایت لاس وگاس!

کاریکاتور / پشت پرده جنایت لاس وگاس!
در حاشیه تیراندازی مرگبار در لاس وگاس، محمد طحانی این کارتون را در ابتکار منتشر کرد.

کاریکاتور / پشت پرده جنایت لاس وگاس!