کاریکاتور/ تبلیغات روزنامه‌های خاص برای کاندیدای خاص!

کاریکاتور/ تبلیغات روزنامه‌های خاص برای کاندیدای خاص!
انتخاب -روزنامه شهروند، کارتون جواد علیزاده منتشرشده در ماهنامه طنز و کاریکاتور سال 1376 را در کنایه به دورزدن قانون در روزنامه های وابسته به بودجه های عمومی و بیت المال برای انتخابات، منتشر کرد.

کاریکاتور/ تبلیغات روزنامه‌های خاص برای کاندیدای خاص!