کاریکاتور: به مناسبت 26 سالگی داوید دخیا

کاریکاتور: به مناسبت 26 سالگی داوید دخیا
داوید دخیا دروازه بان اسپانیایی منچستریونایتد امروز، 7 نوامبر 26 ساله شد

کاریکاتور: به مناسبت 26 سالگی داوید دخیا

کانال تلگرام اکسین چنل