کاریکاتور / اتوبوس‌های معتاد!

کاریکاتور / اتوبوس‌های معتاد!
«وزارت بهداشت: رانندگان باید کاملا از لحاظ جسمی و روانی سلامت باشند» سوژه ابوالفضل رحیمی در نیشخط شده است.

کاریکاتور / اتوبوس‌های معتاد!