کاریکاتور / آینده آمریکا دست اونه!

کاریکاتور / آینده آمریکا دست اونه!
«کره شمالی: آینده آمریکا در دستان کیم جونگ اون است» این خبر سوژه مهدی عزیزی در شرق شده است.

کاریکاتور / آینده آمریکا دست اونه!