چه کسی رقیب روحانی در انتخابات خواهد بود؟

چه کسی رقیب روحانی در انتخابات خواهد بود؟
با انتشار لیست نهایی نامزد های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، حال باید دید چه کسی از شانس زیادی نسبت به بقیه رقبا برای پیروزی برخوردار است؟ حالا که همه می‌دانیم چه کسانی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری هستند باید به چند مساله مهم پرداخته شود؛ به اینکه صحنه رقابت…

چه کسی رقیب روحانی در انتخابات خواهد بود؟