چهره خندان الناز شاکردوست و گوهر خیراندیش در مراسم اکران یک فیلم

چهره خندان الناز شاکردوست و گوهر خیراندیش در مراسم اکران یک فیلم
تصویری جالب از چهره خندان الناز شاکردوست و گوهر خیراندیش در مراسم اکران خصوصی فیلم “ملی و راه های نرفته اش” را مشاهده می کنید. مَلی و راه‌های نرفته‌اش فیلمی…

چهره خندان الناز شاکردوست و گوهر خیراندیش در مراسم اکران یک فیلم