چرایی عدم‌ موفقیت در نظارت مطلوب در کشور

چرایی عدم‌ موفقیت در نظارت مطلوب در کشور
امراله قدیری در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به‌رغم وجود قوانین و مقررات متعدد نظارتی و همچنین دستگاه‌های پرطمطراق نظارتی، نظارت بر عملکردها چندان مثمرثمر نبوده و به‌طور جد تخطی از قوانین و مقررات در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در باب هزینه‌کرد، برنامه‌ها و… وجود دارد و موضوع فساد هر روز روند جدیدی به خود می‌گیرد.

چرایی عدم‌ موفقیت در نظارت مطلوب در کشور