چامسکی: رفتار ترامپ سرگرم کننده است/ حزب جمهوری‌خواه راه خود را می‌رود

چامسکی: رفتار ترامپ سرگرم کننده است/ حزب جمهوری‌خواه راه خود را می‌رود

چامسکی: رفتار ترامپ سرگرم کننده است/ حزب جمهوری‌خواه راه خود را می‌رود