پیشنهاد ترامپ به اپل/ کارخانجات را به آمریکا منتقل کنید تا شامل تخفیف مالیاتی شوید

پیشنهاد ترامپ به اپل/ کارخانجات را به آمریکا منتقل کنید تا شامل تخفیف مالیاتی شوید
دونالد ترامپ به مسئولان اپل پیشنهاد داده است تا کارخانه جات خود ار از چین به امریکا منتقل کنند و از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. با شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین، این بار ترامپ خواهان نقل مکان کارخانه اپل از چین شد و وعده داد که با ارائه…

پیشنهاد ترامپ به اپل/ کارخانجات را به آمریکا منتقل کنید تا شامل تخفیف مالیاتی شوید