پوتین: تلاش روسیه بهترین کیفیت ممکن برای جام جهانی است/ اینفانتینو: نمی‌توانم منتظر جام‌ جهانی بمانم

پوتین: تلاش روسیه بهترین کیفیت ممکن برای جام جهانی است/ اینفانتینو: نمی‌توانم منتظر جام‌ جهانی بمانم

پوتین: تلاش روسیه بهترین کیفیت ممکن برای جام جهانی است/ اینفانتینو: نمی‌توانم منتظر جام‌ جهانی بمانم