پسر 19 ساله جسد پدرش را در کمد پنهان کرد

پسر 19 ساله جسد پدرش را در کمد پنهان کرد
روز ۱۵ مهرماه یک دختر جوان با مراجعه به ماموران پایگاه هشتم آگاهی تهران واقع در خیابان ۱۲ فروردین از مفقود شدن پدر ۶۰ ساله اش خبر داد. جامعه > حوادث – شرق…

پسر 19 ساله جسد پدرش را در کمد پنهان کرد