پسر «شفر» آنالیزور استقلال می‌ شود؟

پسر «شفر» آنالیزور استقلال می‌ شود؟
وینفرد شفر سرمربی جدید آبی پوشان پایتخت از فردا و پس از عقد قرارداد کارش را با استقلال آغاز می‌کند و تنها فردی که همراه او به ایران می آید…

پسر «شفر» آنالیزور استقلال می‌ شود؟