پروفایل توییتر باشگاه‌های برزیلی

پروفایل توییتر باشگاه‌های برزیلی
بعد از کشته‌شدن اعضای تیم چاپه کوئنزه برزیل، باشگاه‌های این کشور به احترام قربانیان عکس پروفایل توییتر خود را به لوگوی این تیم برزیلی تغییر دادند.

پروفایل توییتر باشگاه‌های برزیلی