پایان مرگبار دوستی تلگرامی سه نوجوان آملی

پایان مرگبار دوستی تلگرامی سه نوجوان آملی
سه نوجوان املی پس از مشاجره لفظی در شبکه پیام رسان تلگرام، قرار ملاقاتی با هم می گذارند، تا حضور مشکل خود را حل کنند اما این قرار ملاقات سرانجام تلخی دارد. روزنامه ایران نوشت:چند روزقبل مأموران پلیس بخش امامزاده عبدالله درشهرستان آمل از درگیری بین سه نوجوان در روستای…

پایان مرگبار دوستی تلگرامی سه نوجوان آملی