٢٣ روز بعد از آن انفجار سیاه/ از خانواده‌های معدن یورت چه خبر؟

٢٣ روز بعد از آن انفجار سیاه/ از خانواده‌های معدن یورت چه خبر؟
روزنامه شرق نوشت: جلسه رسمیت دارد، لباس‌های سیاه و لب‌هایی که از هیچ راهی به لبخند نمی‌رسند می‌گویند که علاوه بر رسمیت، لحظات بسیار سختی را در پیش داریم؛ لحظاتی که ٤٣ خانواده قربانیان معدن یورت و همه روستاییان آزادشهر در ٢٥ روز گذشته گذراندند.

٢٣ روز بعد از آن انفجار سیاه/ از خانواده‌های معدن یورت چه خبر؟