وقوع اسیدپاشی در پارس‌ آباد اردبیل

وقوع اسیدپاشی در پارس‌ آباد اردبیل
اسید پاشی عصر امروز در شهرستان پارس آباد اردبیل یک قربانی گرفت، عامل اسیدپاشی توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد. وقوع اسیدپاشی در پارس‌ آباد اردبیل به گزارش ایلنا،…

وقوع اسیدپاشی در پارس‌ آباد اردبیل