وزیر اقتصاد: معافیت‌های مالیاتی باید ساماندهی و هدفمند شوند

وزیر اقتصاد: معافیت‌های مالیاتی باید ساماندهی و هدفمند شوند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معافیت های مالیاتی بسیار گسترده و غیرهدفمند است، خواستار هدفمند شدن معافیت های مالیاتی در طرح جامع مالیاتی شد.

وزیر اقتصاد: معافیت‌های مالیاتی باید ساماندهی و هدفمند شوند