وزن روح انسان چقدر است؟! +عکس

وزن روح انسان چقدر است؟! +عکس
مردی که حدود یک قرن، مدعی شده است، وزن روح اسنان را به صورت دقیق اندازه گیری کند! در سال ۱۹۰۱ دکتر دانکن مکدوگال ادعا کرد که موفق به اندازه…

وزن روح انسان چقدر است؟! +عکس