ورود بیش از 2 میلیون زائر به مشهد

ورود بیش از 2 میلیون زائر به مشهد
مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی از ورود 2 میلیون و 739 هزار و 417 مسافر به مشهد طی یک هفته گذشته خبر داد.

ورود بیش از 2 میلیون زائر به مشهد