وحشت آمریکا از اسلحه‌ تک تیرانداز «حیدر»

وحشت آمریکا از اسلحه‌ تک تیرانداز «حیدر»
رسانه‌های آمریکایی با انتشار گزارشی به دستاوردهای نظامی ایران اشاره کرده و نوشته اند : صنایع نظامی ایران کارآمد است و این کشور می‌تواند از تسلیحات ساخت خود در نبردهای…

وحشت آمریکا از اسلحه‌ تک تیرانداز «حیدر»