واکنش کره شمالی به قطعنامه شورای امنیت: برنامه‌ تسلیحاتی را سرعت می‌بخشیم

واکنش کره شمالی به قطعنامه شورای امنیت: برنامه‌ تسلیحاتی را سرعت می‌بخشیم

واکنش کره شمالی به قطعنامه شورای امنیت: برنامه‌ تسلیحاتی را سرعت می‌بخشیم