واکنش کاخ سفید به سخنان روحانی: ما برای آینده برجام تضمینی نداده ایم

واکنش کاخ سفید به سخنان روحانی: ما برای آینده برجام تضمینی نداده ایم
سخنگوی کاخ سفید در واکنش به پیش‌بینی روحانی از نوع رفتار ترامپ با برجام می‌گوید که دولت اوباما در خصوص نوع رفتار دولت بعدی، هیچ تضمینی به هیچ مقام خارجی نداده است.

واکنش کاخ سفید به سخنان روحانی: ما برای آینده برجام تضمینی نداده ایم