واکنش تند شهرداری‌ تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین

واکنش تند شهرداری‌ تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین
مجتبی عبداللهی، رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران  به انتقاداتی که به شهرداری برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین می‌شود پاسخ داده است. در بخشی از گفتگو آمده است؛ بعضی از سایت ها و رسانه ها شبهاتی مطرح می کنند که براساس آن شهرداری تهران در ایام اربعین، نیروهای خود را…

واکنش تند شهرداری‌ تهران به منتقدان حضور در مراسم اربعین